Chương trình khuyến mại ưu đãi cho khách hàng khi mua xe mới tháng 10/2020

  01-10-2020

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO KHÁCH HÀNG MUA XE MỚI

Chương trình áp dụng từ ngày 01/10/2020 tới hết ngày 31/10/2020 cho tất cả các khách hàng mua xe mới tại Town Lê Văn Lương . Cụ thể

 • Đối với dòng xe Exciter ( Tổng trị giá quà tặng : 4.440K )

+ Quà tặng tiền mặt                                                                                                1.500k

 

 • Đối với dòng xe Grande ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 3.430k)

 

+ Quà tặng tiền mặt                                                                                                  2.000k

 

 • Đối với dòng xe NVX ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 1.500k)

 

                                                

 • Đối với dòng xe FREE GO ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 2.080k áp dụng cho

           xe tồn kho tại công ty)                                  

 

+ Quà tặng tiền mặt                                                                                                  2.000k

 ( đối với xe nhập mới từ 1/8 áp dụng mục 1,24,5)

 

 • Đối với dòng xe Latte ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 2.950k)

 

+Quà tặng tiền mặt                                                                                                  2.000k

 

 • Đối với dòng xe Janus ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 3.400k)

 

+ Quà tặng tiền mặt                                                                                                2.000k

 

 • Đối với dòng xe  Sirus ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 1.600k)

 

+Quà tặng tiền mặt                                                                                                  700k

(Quà tặng tiền mặt chỉ áp dụng Sirius Fi không áp dụng Sirius chế

             hòa khí phanh đĩa vành nan hoa)

 • Đối với dòng xe  Jupiter ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 900k)
 • Đối với dòng xe  R15 – MT15 ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 900k)
 • Đối với xe TFX ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 8.480k)  Giá niêm yết 72.900.000 VNĐ

+ Giảm giá tiền mặt                                                                                                6.000k

 • Đối với dòng xe R3 -  2020 ( Tổng giá trị quà tặng trị giá 1100k)                        
 • Đối với xe MT03( Tổng giá trị quà tặng 21.050k )   Giá niêm yết 139.000.000 VNĐ

+ Giảm tiền mặt                                                                                                     15.000k

 • Đối với dòng xe MT09 bán giá niêm yết 319.000.000 VNĐ – XSR 340.000.000 VNĐ                            ( Tổng giá trị quà tặng 4.110k )      

 

 

Bài viết liên quan