QUÀ TRAO TAY - MAY CẢ NĂM

  19-03-2020

Chương trình Khuyến Mãi duy nhất chỉ có ở Yamaha Lê Văn Lương, dành cho khách hàng mua xe hoặc sử dụng dịch vụ tại Yamaha Lê Văn Lương:

Từ ngày 01/02 đến 15/04/2020:

Khách hàng mua xe Exciter được tặng: 

 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k
 2. 01 Áo mưa dù Yamaha - trị giá 300k
 3. Hỗ trợ 1.500.000VNĐ lệ phí trước bạ
 4. Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k

=>> Tổng giá trị quà tặng 2.450.000VNĐ

Khách hàng mua xe Grande được tặng:

 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k
 2. 01 Áo mưa dù Yamaha - trị giá 300k
 3. Quà tặng tiền mặt - Trị giá 2.000.000VNĐ
 4. Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k

=>> Tổng giá trị quà tặng 2.950.000VNĐ

Khách hàng mua xe NVX được tặng:

 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k
 2. 01 Mũ bảo hiểm 3/4 Thailand - trị giá 950k
 3. 01 Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k
 4. 01 Áo mưa dù Yamaha - trị giá 300k

=>> Tổng giá trị quà tặng 1.900.000VNĐ

Khách hàng mua xe FreeGo được tặng:

 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k

 2. 01 Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k 

 3. 01 Mũ bảo hiểm 3/4 Thailand - trị giá 950k

 4. 01 Điện thoại Samsung Galaxy A01 - trị giá 2.790.000VNĐ

 

=>> Tổng giá trị quà tặng 4.390.000VNĐ
 
Khách hàng mua xe Latte được tặng:
 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k
 2. 01 Áo mưa dù Yamaha - trị giá 300k
 3. 01 Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k
 4. 01 Mũ bảo hiểm 3/4 Thailand - trị giá 950k

=>> Tổng giá trị quà tặng 1.900.000VNĐ

Khách hàng mua xe Janus được tặng:

 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k
 2. 01 Áo mưa dù Yamaha - trị giá 300k
 3. 01 Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k
 4. 01 Điện thoại Samsung Galaxy A01  -trị giá 2.790.000VNĐ

=>> Tổng giá trị quà tặng 3.740.000VNĐ

 

Khách hàng mua xe Sirius được tặng:

 1. Quà tặng tiền mặt - trị giá 700k
 2. Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k

=>> Tổng giá trị quà tặng 850.000VNĐ

Khách hàng mua xe Jupiter được tặng:

 1. Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k
 2. 01 Áo mưa dù Yamaha - trị giá 300k

=>> Tổng giá trị quà tặng 450.000VNĐ

 

Khách hàng mua xe R15 và MT15 được tặng:

 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k
 2. 01 Mũ Fullface Chính hãng Thailand - trị giá 1450k
 3. Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k

=>> Tổng giá trị quà tặng 2.100.000VNĐ

Khách hàng mua xe TFX được tặng:

 1. 01 thẻ cứu hộ 1 năm bán kính 50km - trị giá 500k
 2. 01 Mũ Fullface chính hãng Thailand - trị giá 1450k
 3. Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k
 4. Giảm giá tiền mặt - trị giá 6000k

=>> Tổng giá trị quà tặng 9.100.000VNĐ

Khách hàng mua xe R3- 2020 được tặng:

 1. Gói bảo dưỡng lần đầu

Khách hàng mua xe MT03 được tặng:

 1. 01 Mũ Fullface chính hãng Thailand - trị giá 1450k
 2. Gói bảo dưỡng lần đầu - trị giá 150k
 3. Giảm giá tiền mặt - trị giá 15.000.000VNĐ

=>> Tổng giá trị quà tặng 17.000.000VNĐ

Bài viết liên quan